Rekrutacja

REKRUTACJA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

DO KLASY PIERWSZEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W
KOBIERNICACH

      Dyrektor Zespołu Szkół w Kobiernicach ogłasza nabór uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kobiernicach na rok szkolny 2017/2018. Przyjmowanie zgłoszeń dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły odbędzie się w terminie od 18 do 28 kwietnia 2017 roku.

Godz. pracy sekretariatu szkoły 7.30– 15.00.

ZAŁĄCZNIKI DO WYDRUKOWANIA I UZUPEŁNIENIA – dla dzieci mieszkających w obwodzie szkoły:
zgłoszenie, oświadczenie o miejscu zamieszkania, oświadczenie o religii, oświadczenie o danych osobowych

Aktywne od maja 2017 r.ZAŁĄCZNIKI DO WYDRUKOWANIA I UZUPEŁNIENIA – dla dzieci mieszkających poza obwodem: MIEJSC WOLNYCH BRAK
wniosek, oświadczenie o religii, oświadczenie o danych osobowych