Wywiadówki i konsultacje

Terminy wywiadówek i konsultacji:

15.09.2016 r. 17:00 zebranie ogólne   i wywiadówka
09.11.2016 r.  17:00
17:30
zebranie z rodzicami uczniów szkoły podstawowej
zebranie z rodzicami uczniów gimnazjum 
15.12.2016 r. 17:00-18:00 konsultacje indywidualne rodziców klas I-VI SP i I-II PG
z nauczycielami
15.12.2016 r. 17:30 zebranie z rodzicami uczniów klasy trzeciej gimnazjum
12.01.2017 r. 17:00
17:30
zebranie z rodzicami uczniów szkoły podstawowej
zebranie z rodzicami uczniów gimnazjum
06.04.2017 r. 17:00
17:30
zebranie z rodzicami uczniów szkoły podstawowej
zebranie z rodzicami uczniów gimnazjum
18.05.2017 r. 17:00-18:00 konsultacje indywidualne rodziców z  nauczycielami