Poradnie i telefony kontaktowe

MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻNA SZUKAĆ POMOCY

 

Nazwa placówki
Numer telefonu
Adres placówki
Uwagi
1. Komisariat Policji w Kobiernicach 33 817 52 12   kobiernice@bielsko.slaska.policja.gov.pl
2. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 3Poradnia specjalistyczna dla dzieci i młodzieży z wadą wzroku, słuchu i autyzmem 33 812 57 69 Bielsko – Biała, ul. Słowackiego 45 Godziny otwarcia:pn – czw. 8.00 – 17.00, pt. 8.00 – 15.00
3. Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kozach 33 817 59 76 Kozy, ul. Bielska 17  
4. Punkt Konsultacyjny Fundacji NADZIEJA dla młodzieży uzależnionej od narkotyków oraz dla ich rodzin 33 822 92 79 Bielsko – Biała, ul. 3 Maja 12 Czynne: pon. 15.00 – 18.00, wt. – pt. 15.00 – 17.00
5. Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka 33 811 82 12 Bielsko – Biała,ul. Bystrzańska 37  
6. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielsku – Białej nr 1 33 812 50 78,33 811 12 53 Bielsko – Biała,ul. Inwalidów 4  
7. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielsku – Białej nr 2Ośrodek Terapii i Psychoedukacji 33 814 07 06,33 829 34 58 Bielsko – Biała,ul. Górska 94 Czynne: pon. – czw. 8.00 – 18.00, pt. 8.00 – 15.00Diagnoza, terapia, poradnictwo, wspieranie rozwoju uzdolnień, profilaktyka, promocja zdrowia, wydawanie opinii i orzeczeń
8. Pogotowie Opiekuńcze w zespole Placówek Opiekuńczo – wychowawczych 33 811 73 43 Bielsko – Biała,ul. Lompy 7  

 

TELEFONY ZAUFANIA:

 

NAZWA PLACÓWKI NUMER TELEFONU

UWAGI

  • Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie

 

0 800 12 00 02

Czynne w dni powszednie i soboty od godziny 10.00 – 12.00, niedziele i święta – 10.00 – 16.00.

  • Psychologiczny telefon zaufania

 

 

988

  • Anonimowa Bezpłatna Infolinia Komendy Stołecznej Policji

 

0 800 12 01 48

  • Ogólnopolski Telefon Zaufania (narkomania)

 

0 801 19 99 90

  • Centrum Pomocy Rodzinie

 

 

33 815 19 16

Bielsko – Biała,

ul. Brodzińskiego 22

 

 

Poradnia internetowa