Dni wolne

Podstawa prawna: §5 ust. 1, 2 i 4 Rozporządzenie MENIS z dn. 18 kwietnia 2002
w sprawie organizacji roku szkolnego z późn. zmianami

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017:

(W tych dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.)

  • 31 października 2016 r.
  • 21 kwietnia 2017 r.
  • 19, 20 kwietnia 2017 r. – TYLKO GIMNAZJUM
  • 2, 4, 5 maja 2017 r.,
  • 16 czerwca 2017 r.

Inne dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

  • 1 września 2016 r.
  • 14 października 2016 r.
  • 23 czerwca 2017 r.