Dla absolwenta

 Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 do szkół ponadgimnazjalnych.
Kuratorium Oświaty w Krakowie

ZARZĄDZENIE NR 11/17 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, na semestr pierwszy szkół policealnych oraz do klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2017/2018 w województwie małopolskim.

załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3, załącznik 4

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA POD ADRESEM:

https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.html


Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 do szkół ponadgimnazjalnych.
Kuratorium Oświaty w Katowicach

Postanowienie w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych gimnazjów, klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, na semestr pierwszy szkół policealnych, do szkół podstawowych dla dorosłych, klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych i klas pierwszych liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2017/2018.

załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3,

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA POD ADRESEM:

https://slaskie.edu.com.pl


NA KONIEC NAJWAŻNIEJSZY ELEMENT, CZYLI PRZELICZANIE OSIĄGNIĘĆ NA PUNKTY. 

ZNAJDZIECIE JE PONIŻEJ.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.