ewaluacja zewnętrzna 2013/2014

Końcem roku szkolnego 2013/2014 Wizytatorzy Śląskiego Kuratorium Oświaty przeprowadzili w obu naszych szkołach kontrolę – ewaluację zewnętrzną dotyczącą realizacji trzech wymagań.

Miło nam poinformować Państwa, iż realizacja każdego wymagania zarówno w Szkole Podstawowej im.Tadeusza Kościuszki jak i w Publicznym Gimnazjum w Kobiernicach odbywa się na

poziomie A

co oznacza, że obie szkoły wypełniają badane  wymagania na

poziomie BARDZO WYSOKIM.

 

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY WSPÓŁPRACOWALI Z NAMI PRZY EWALUACJI.

Szczegóły dla:
Szkoły Podstawowej im.T. Kościuszki w Kobiernicach,
Publicznego Gimnazjum w Kobiernicach.

Nowa koncepcja systemu nadzoru pedagogicznego została zatwierdzona rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. Ma ona na celu umożliwienie gromadzenia kompleksowych informacji na temat jakości pracy szkół i funkcjonowania systemu edukacyjnego. Projekt wdrażany jest dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej, realizują go: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Era Ewaluacji.

Ministerstwo zdefiniowało 17 wymagań (obecnie 12 wymagań) wobec szkół i innych placówek edukacyjnych, dotyczących najróżniejszych dziedzin: od wyników nauczania, realizacji obowiązującej podstawy programowej, przez rozwijanie aktywności i umiejętności społecznych uczniów, współpracę z rodzicami, po organizację pracy placówki, w tym jej warunki lokalowe i wyposażenie. Każde z tych wymagań dana szkoła lub placówka może spełnić na poziomie od A do E. Wyniki ewaluacji przedstawione są w raporcie dostępnym na platformie internetowej www.npseo.pl. W efekcie każdy rodzic może dokładnie się zapoznać ze specyfiką działania wybranej szkoły i zastanowić się, do której najlepiej wysłać dziecko.

Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013r. Szkoła może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

Poziom E – oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

Poziom D – oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

Poziom C – oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

Poziom B – oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

Poziom A – oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

„Tekst ogólny” pochodzi ze strony www.npseo.pl