Kompetentny Uczeń

Dzieci Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Kobiernicach w okresie od stycznia 2011 r. do lutego 2012 r. realizowały projekt unijny Kompetentny uczeń.

Pierwszym etapem w przygotowaniu do przeprowadzenia zajęć było wyposażenie trzech nauczycieli – trenerów w wiadomości z zakresu nowoczesnych strategii nauki czytania, treningu pamięci i koncentracji uwagi oraz szczegółowe omówienie metodyki prowadzenia poszczególnych zajęć z uczniami w zależności od grupy wiekowej wraz z eksperymentami naukowymi prowadzonymi w czasie programu.

W ramach projektu nauczyciele – trenerzy przeprowadzili z uczniami 26 zajęć po 2 godziny. Zajęcia odbywały się dla każdej grupy raz w tygodniu po dwie jednostki 45 minutowe. Na lekcjach wykorzystywana była edukacja wielokanałowa. Dzięki zajęciom wszyscy uczniowie poczuli większą pewność siebie, co przełożyło się na samoocenę warunkującą wiarę we własne możliwości.

Celem zajęć było:

  • pobudzenie neuronowych struktur odpowiedzialnych za czytanie poprzez stymulację w postaci kąpieli słownej;

  • nabranie umiejętności uczenia się zgodnych ze sposobem pracy naszego mózgu;

  • budowanie u uczniów pozytywnych przekonań na temat procesu uczenia się oraz przede wszystkim na temat samego siebie poprzez wzmacnianie postawy, że dam sobie radę w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji;

  • budowanie u uczniów prawidłowych postaw społecznych takich jak umiejętność współdziałania w grupie i wspierania się nawzajem, by móc osiągnąć wspólne cele;

  • wzmacnianie u dzieci ciekawości otaczającego ich świata i rozbudzanie chęci odkrywania tajemnic jakie przed nimi stawia.

Zajęciom towarzyszyła muzyka barokowa, która aktywizowała mózg oraz pozytywnie wpływała na samopoczucie uczestników. Szkoła otrzymała zestawy dla każdego ucznia w zależności od poziomu wiekowego – komplet Mądrego Dziecka (7 – 10 latki) i Ucznia z charakterem (11 – 12 latki). W czasie trwania projektu uczniowie korzystali też z e- learningowego panela treningowego. Nauczyciele otrzymali zestawy do przeprowadzenia zajęć, włącznie z potrzebnymi odczynnikami chemicznymi, książkami i szafami, zestawami laboratoryjnymi, materiałami plastycznymi oraz zestawami multimedialnymi do sal (laptop, rzutnik multimedialny). Uzupełnieniem zajęć stacjonarnych z uczniami był trening w internecie na platformie e-learningowej. Każdy uczeń miał swój login po to, by ćwiczyć techniki szybkiego uczenia się.

Przeszkolenie i przekazanie dzieciom nowych metod uczenia z pewnością wpłynęło na podniesienie ich poziomu wiedzy oraz rozwój kompetencji intelektualnych i emocjonalnych.