Cała Polska czyta dzieciom

 

Gdzie nie ma książki, tam w życiu człowieka czyni się zła pustka, której niczym wypełnić nie można(…). Człowiek więdnie bez dobrej książki, jak więdnie kwiat bez słońca…”

 K. Makuszyński

 W roku szkolnym 2012/2013 Zespół Szkół w Kobiernicach przystąpił do ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”. Całą akcją na terenie naszej szkoły kieruje pani Irena Kastelik

 

HARMONOGRAM AKCJI
„CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM” 

w ZS w Kobiernicach

czyli informacja o tym, kto, kiedy i gdzie będzie czytał

Dni tygodnia

Imię i nazwisko nauczyciela, godzina, miejsce.

PONIEDZIAŁEK Joanna Siwek, w ramach zajęć świetlicowych
WTOREK Irena Kastelik 7:20-  7:50 sala 24
ŚRODA Joanna Siwek, w ramach zajęć świetlicowych
CZWARTEK Małgorzata Zątek / Marta Stwora 11:45- 12:15 sala 22
PIĄTEK Joanna Siwek, w ramach zajęć świetlicowych

 

Jeżeli ktoś z Państwa chciałby dołączyć do czytania dla innych powinien się zgłosić do pani Ireny Kastelik koordynatora akcji. Aby zachęcić wszystkich do czytania lub słuchania zacytuję fragment strony kampanii mówiący o tym, że WARTO.

Madra-szkola_200px

 „Mądra szkoła czyta dzieciom” to nowa odsłona kampanii społecznej prowadzonej przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, tym razem adresowana do szkół. Jej celem jest zachęcenie dyrekcji szkół i nauczycieli do wprowadzenia codziennego czytania uczniom dla przyjemności do programu zajęć.

Badania przeprowadzone przez Fundację potwierdzają, że codzienne czytanie dzieciom w szkole wpływa znacząco na poprawę ich umiejętności językowych, intelektualnych i społecznych oraz podnosi poziom czytelnictwa wśród uczniów. Fundacja wystąpiła do Ministerstwa Edukacji Narodowej o włączenie codziennego czytania uczniom do programów wszystkich szkół i przedszkoli. Jest to szczególnie ważne wobec spadku umiejętności językowych dzieci i młodzieży oraz spadku czytelnictwa. Unia Europejska podjęła już walkę z analfabetyzmem – 74 mln jej obywateli ma problemy ze zrozumieniem języka i czytaniem – gdyż niskie kompetencje językowe obniżają jakość życia i hamują rozwój. 

 Język jest podstawowym narzędziem myślenia, komunikacji z ludźmi i zdobywania wiedzy. Brak umiejętności językowych powoduje problemy w każdej dziedzinie życia – utrudnia zrozumienie informacji, porozumiewanie się, poszerzanie horyzontów umysłowych, zamyka możliwość wykonywania wielu zawodów. Istotna poprawa kompetencji  językowych jest możliwa dzięki czytaniu. Ponieważ większość dzieci w wieku szkolnym nie chce czytać, trzeba im czytać na głos, ale tak, by czytanie zawsze kojarzyło im się z przyjemnością, wybierając wspólnie ciekawe książki, czytając je z zaangażowaniem i nigdy nie traktując czytania uczniom na głos jako wstępu do odpytywania lub stawiania stopni.

Czytanie dzieciom to skuteczny sposób na wychowanie czytelnika – człowieka, który stale poszerza swą wiedzę i buduje mądrość, ma bowiem do czynienia z dorobkiem największych umysłów z różnych dziedzin i epok. Ludzie, którzy czytają, podejmują lepsze decyzje, mają szansę na lepszą pracę, lepsze relacje z ludźmi, a nawet na dłuższe życie. Jeśli chcemy, by dzieci wyrosły na mądrych, kulturalnych i samodzielnych ludzi – czytajmy im. Warto zacząć od urodzenia, gdyż fundamentem umiejętności językowych jest dobre osłuchanie się z bogatym i poprawnym językiem, jaki niesie tekst literacki – i nie zaprzestawać, gdy dziecko potrafi już czytać samo, gdyż samotne zmaganie się z tekstem jest dla niego przez długi czas zajęciem trudnym i zniechęcającym, zwłaszcza wobec konkurencji mediów elektronicznych. 

Dzieci, którym nikt nie czyta i z nimi nie rozmawia, rozpoczynają edukację bez podstawowej bazy, jaką jest bogate słownictwo i umiejętność myślenia. Już na początku szkoły ich szanse na sukces są ograniczone i z czasem maleją. Nie rozumieją tekstów i poleceń, nie potrafią się wypowiadać, nie mają motywacji do nauki, ich deficyty językowe przekładają się też na brak umiejętności społecznych i frustrację, co sprawia, że konflikty rozwiązują nie za pomocą słów, lecz przemocy. …

Powyższy tekst pochodzi ze strony: http://www.cpcd.pl/