Bezpieczna i przyjazna szkoła

INFORMACJE DLA RODZICA:

  1. AKTYWNY UDZIAŁ UCZNIÓW W ZAJĘCIACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
  2. JAK KOCHAĆ I WYMAGAĆ