Akademia Uczniowska

Akademia uczniowska to program Centrum Edukacji Obywatelskiej, w którym w ramach szkolnych kół naukowych realizowane są zajęcia dodatkowe z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Celem projektu jest podniesienie efektywności nauczania w naszym gimnazjum za pomocą skutecznych programów kształcenia kompetencji kluczowych na lekcjach przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i zajęciach szkolnych kół naukowych, co zaowocuje lepszymi wynikami w nauczaniu.

Program realizowany jest w latach:

2010-2011 I i II semestr – Eksperymentowanie i wzajemne nauczanie z biologii (18 osób )

2011-2012 I semestr – Projekty edukacyjne z biologii (18 osób z klasy II)

II semestr – Eksperymentowanie i wzajemne nauczanie z chemii (13 osób )

2012- 2013 planowane

 

Podczas zajęć gimnazjaliści przeprowadzają zgodnie z procedurą naukową obserwacje, eksperymenty i projekty edukacyjne. Nauczyciele biorący udział w projekcie uczestniczą w szkoleniach opartych o metodę internetowego coachingu.

Dla członków Akademii Uczniowskiej w dniu 4 listopada 2010 roku została zorganizowana wycieczka do Ogrodu Zoologicznego w Krakowie. Na zakończenie pierwszego roku współpracy otrzymaliśmy mikroskop wraz z kamerą umożliwiający obserwację żywych obiektów.

W I semestrze roku szkolnego 2011-2012 uczniowie klasy II przygotowali w ramach Akademii Uczniowskiej trzy projekty edukacyjne poświęcone środowisku lokalnemu:

  1. „Pomniki przyrody na terenie Gminy Porąbka, Gminy Kozy i Bielska-Białej.”
  2. „Zmiany klimatu a ogrzewanie domów węglem.”
  3. „Oszczędzanie wody i racjonalna gospodarka wodą w Gminie Porąbka.”

Projekty edukacyjne zostały przedstawione podczas zebrania rodziców klasy II w dniu 26 stycznia 2012 roku.

Planujemy ich następną publiczną prezentację w czasie Dnia Ziemi w czerwcu 2012 roku.