Rada Rodziców

Przewodnicząca: pani Anna Kołek

Z-ca:  pan Gabriel Witkowski

Sekretarz: pani Wiesława Drabek

Skarbnik: pani Barbara Dymel

 

Przewodniczący trójek klasowych:

Szkoła Podstawowa

klasa I: pani Krystyna Szymla – Matuszczak
klasa IIa: pani Marzena Hojny
klasa IIb: pani Magdalena Drabek
klasa IIIa: pani Anna Masiuk-Krawiec
klasa IIIb: pani Wiesława Drabek
klasa IV: pani Anna Kołek

klasa V: pani Małgorzata Matura
klasa VI: pan Gabriel Witkowski

Gimnazjum

klasa I: pani Marzena Gałosz
klasa II: pani Joanna Mynarska
klasa III: pani Barbara Dymel

 

KONTO RADY RODZICÓW: SKO KONTO

73 1090 1740 0000 0001 3341 3773