Grono Pedagogiczne

Imię i nazwisko

nauczany przedmiot

BIAŁKOWSKA BARBARA
DYREKTOR SZKOŁY, wychowanie do życia w rodzinie
Dudziak Agnieszka z-ca, matematyka, informatyka
Adamczyk Magdalena język polski
Cudzich Dorota plastyka, zajęcia artystyczne
Duźniak Anna religia
Duźniak Krzysztof przyroda, zajęcia techniczne
Fabia Jolanta urlop dla poratowania zdrowia
Gamza Elżbieta matematyka, informatyka, zajęcia komputerowe
Glądys Andrzej wychowanie fizyczne
Grzybowska Anna język angielski
Herma Ewa urlop dla poratowania zdrowia
Jurczak Anna edukacja wczesnoszkolna
Kastelik Irena edukacja wczesnoszkolna
Kielar Dorota nauczyciel bibliotekarz
ks. Krupa Jakub religia
Kudłaciak-Szlagór Beata język polski, muzyka, zajęcia artystyczne
Mizera Bogusława geografia
Nycz Marcelina pedagog szkolny
Rodak Łukasz edukacja dla bezpieczeństwa
Sadlik Beata język angielski
Siwek Joanna nauczyciel świetlicy
Stwora Marta  język polski
Śmieja Bogusława fizyka
Tlałka Dagmara język niemiecki
Tylenda Joanna edukacja wczesnoszkolna
Zając Bożena historia, wiedza o społeczeństwie
Zątek Małgorzata edukacja wczesnoszkolna
Żelichowski Artur  wychowanie fizyczne